Služby pre kupujúceho

tlačiťPDF verzia

 
SLUŽBY PRE KUPUJÚCEHO

viete presne, ako budeme postupovať, aby ste úspešne kúpili nehnuteľnosť?

Kúpa nehnuteľnosti je jednou z najdôležitejších udalostí vo Vašom živote a tiež jednou z najväčšou investíciou. Radi by sme sa na tejto náročnej ceste stali Vašimi sprievodcami a bezpečne Vás doviedli až k cieľu.

  • Poradenstvo a informovanie klienta
  • Poradenstvo týkajúce sa aktuálnej trhovej ceny.
  • Varovanie pred rizikami spojenými s kúpou nehnuteľnosti alebo ako spolu s profesionálmi bezpečne postupovať pri státisícových transakciách.
  • Zoznámenie sa s konkrétnymi vzorovými prípadmi uzavretými úspešnou kúpou nehnuteľnosti.
  • Posúdenie a odstránenie právnych vád, ktoré bránia kúpu, vecné bremená, ťarchy, exekúcie a iné obmedzenia, ďalej dedičstvo a reštitúcie.
  • Poskytnutie informacií o našich službách a presnom postupe pri predaji nehnuteľnosti.
  • Optimalizácia financovania nehnuteľností.
  • Zasielanie noviniek, pravidelné informovanie o novinkách v našej ponuke nehnuteľností.
  • Zaradenie klienta do evidencie záujemcov o nehnuteľnosti, ktorá podľa zadaných požiadaviek neustále vyhľadáva vhodné nehnuteľnosti v ponukovej databáze.
  • Dodanie podrobnej dokumentácie k dopytované nehnuteľnosti.

V prípade, že v ponuke aktuálne nemáme vhodnú nehnuteľnosť, realitní makléri ju budú podľa zadaných kritérií vyhľadávať inými spôsobmi.