Služby pre predávajúceho

tlačiťPDF verzia

 
SLUŽBY PRE PREDÁVAJÚCEHO

Viete presne, ako budeme postupovať pri predaji Vašej nehnuteľnosti?

 • Poradenstvo a informovanie klienta
 • Poradenstvo týkajúce sa aktuálnej trhovej ceny, stanovíme optimálnu predajnú cenu Vašej nehnuteľnosti
 • Analýza potrieb klienta a voľba vhodnej obchodnej stratégie
 • Zostavenie plánu predaja a vysvetlenie presného procesu predaja nehnuteľnosti, proces predaja nehnuteľnosti krok za krokom
 • Varovanie pred rizikami spojenými s predajom nehnuteľnosti aneb ako spolu s profesionálmi bezpečne postupovať u státisícových transakcií
 • Zoznámenie s konkrétnymi vzorovými prípadmi, ktoré sme doviedli k úspešnému predaju nehnuteľnosti
 • Posúdenie a odstránenie právnych vád, ktoré bránia predaju, vecné bremená, zástavy, exekúcie a iné obmedzenia, ďalej dedičstvo a reštitúcie, insolvencie
 • Návrh individuálneho riešenia pre klienta - postup predaja šitý na mieru požiadavkám klienta
 • Poskytnutie informačných tlačovín o našich službách a presnom postupe pri predaji nehnuteľnosti
 • Predvýber záujemcov o prehliadky nehnuteľnosti podľa dohodnutých kritérií, veľká úspora času
 • Preverenie platobnej schopnosti kupujúceho
 • Preverenie kupujúceho za Vás aneb zistenie schopnosti kupujúceho zaplatiť, zhodnotenie bonity klienta, informácie o možnosti a stave vybavenia úveru
 • Sprostredkovanie preukazu energetickej náročnosti za výhodné ceny

Služby - čo všetko urobíme pre úspešný predaj Vašej nehnuteľnosti

 • Aktívne vyhľadávanie kupujúceho
 • Výber z dopytujúcich klientov v našej aktualizovanej databáze
 • Cielené oslovenie potencionálnych kupujúcich
 • Zastúpenie klienta vo všetkých činnostiach súvisiacich s predajom nehnuteľností.

 Čo všetko podnikneme, aby sme úspešne predali:

 • Osobné rokovania so záujemcami o kúpu
 • Prehliadky nehnuteľností
 • Príprava a prerokovanie zmlúv a podmienok s kupujúcim
 • Spolupráca na zabezpečenie finančných prostriedkov kupujúcemu, čo vedie k urýchleniu predaja
 • Informovanie o stave vybavenia úveru kupujúceho
 • Poskytnutie právnych služieb
 • Tvorba zmluvy o budúcej zmluve
 • Tvorba kúpnej zmluvy
 • Tvorba záložnej zmluvy
 • Tvorba zmluvy o zriadení vecného bremena
 • Vymazanie zástav a iných vecných bremien
 • Prevod nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností alebo prevod družstevného podielu
 • Zaistenie úschovy peňažných prostriedkov so zľavou na notárskom úrade s ktorým spolupracujeme
 • Zhotovenie znaleckého posudku pre banku, ktorý je nutný k prevodu nehnuteľností